26 sobota
Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser
Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov
začátek akce 18 h

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser

Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser, dirigent
Ester Pavlů, mezzosoprán
Kristián Mráček, housle

Program:

Hector Berlioz: Letní noci op. 7
Antonín Dvořák: Romance f moll op. 11
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob op. 8 „Le Quattro Stagioni“, Koncert č. 2 g moll „Léto“
Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99, IV. Hospodin jest můj pastýř

Průvodním motivem 16. ročníku festivalu Za poklady Broumovska je „Léto ve všech jeho podobách“, v roce 2021 festival připomene v rámci svého programu i 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Obě témata budou nosným prvkem dramaturgie nejen festivalu, ale i zahajovacího koncertu v kostelích broumovské skupiny. Zároveň se vrátíme o rok zpět, kdy byl festival díky počátkům pandemie, stejně jako další kulturní instituce donucen změnit původní formát a přesunout se částečně do online prostředí. Jedním z koncertů, který se konal v omezené míře pro veřejnost, a byl také streamován na sociálních sítích, byl recitál Ester Pavlů a jejích kolegů, kde zazněly Berliozovy Letní noci v úpravě pro klavír. Do léta 2021 vstoupí festival orchestrální verzí tohoto díla a nabídne tak posluchačům možnost srovnání s loňským vystoupením. Dalším zástupcem mladé generace, které festival často a rád nabízí koncertní příležitosti, je mladý houslista Kristian Mráček. V jeho podání zazní Dvořákova Romance f moll a Vivaldiho „Léto“.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům

Zpět na kalendář akcí