Zajímavosti

Podívejte se na unikátní díla či artefakty světové úrovně.

Nalezněte unikátní artefakty z dob dávno minulých

Dobročinný večer pro Broumovsko

3. 6. 2022 | Společenský večer s aukcí, rautem a ochutnávkou vín

více info >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | Veřejná ochutnávka vín z kolekce Salonu vín ČR

více info >

Olga Paštéková: Mezisvěty

Výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Kniha v době středověku

nové vzdělávací programy pro školy

více info >

Za poklady Broumovska

Festival klasické hudby, koncerty po celé léto

více info >

V broumovském klášteře se nachází mnoho vzácných unikátů. Některé jsou uloženy v depozitáři, jiné máte možnost vidět při prohlídkovém okruhu. 

Pokladna prohlídkového okruhu: +420 733 739 726

Turínské plátno

V roce 1999 byla v klášterním kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže za zlaceným štukovým věncem s nápisem SANCTA SINDON v dřevěné schránce nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. U plátna byla přiložena autentika (průvodní...

Celý článek

Broumovské madony

Při prohlídce kláštera můžete spatřit několik vzácných madon, které jsou umístěné v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Nejvzácnější z nich je...

Celý článek

Freska \"Klanění tří králů\"

V 70. letech minulého století byla v malé věži (zvonici) nalezena pod bílou výmalbou gotická freska „Klanění tří králů“ (přibližně II. polovina 14. stol.). Malá věž a opatský chrám jsou jedny z mála částí původního gotického kláštera,...

Celý článek

Balustráda

Na balustrádě před prelaturou broumovského kláštera se můžeme setkat se čtyřmi sochami - sv. Janem Nepomuckým, sv. Prokopem a dvojicí, kterou tvoří anděl a modlící se Kristus na úpatí Olivetské hory v Getsemanech. Sochy jsou dílem Karla Josefa...

Celý článek

Portál kostela sv. Vojtěcha

Portál kostela sv. Vojtěcha zdobí nejenom sochy a iniciály opata Othmara Daniela Zinkeho "OAB" (Othmarus Abbas Braunensis - Brzevnovensis), ale též erb břevnovsko- broumovského opatství a letopočet 1709, který dokládá rekonstrukci tohoto portálu i...

Celý článek

Kalvárie

Kalvárie je jednak počeštěný latinský název Golgoty, kopce, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus a jednak výraz pro výtvarné zpracování scény ukřižování Ježíše Krista. Prostřední reliéf symbolizuje scénu ukřižování Ježíše Krista na vrchu Golgota...

Celý článek

Relikviář sv. kříže

Mimo ostatků svatých bývají v církvi uctívány také ostatky svatého kříže – kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Svatý Ambrož (+ 397)...

Celý článek

Relikviář sv. Prokopa

V kostele sv. Vojtěcha v broumovském klášteře se nachází celkem asi 10 relikviářů, tedy schránek, které obsahují část z ostatků světce. Nejvzácnější mezi...

Celý článek

Sdílejte na